“Νέες απαιτήσεις για τις ταμειακές μηχανές: Αναβαθμίσεις και προθεσμίες για την ενοποίηση του φορολογικού συστήματος”

Πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια από το γεγονός ότι οι επαγγελματίες έσπευσαν να αντικαταστήσουν τις ταμειακές μηχανές τους, προκειμένου να συνδεθούν με τα συστήματα της εφορίας. Τώρα, ωστόσο, πρέπει να επαναλάβουν τη διαδικασία αυτή.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει εκδώσει νέες οδηγίες και προδιαγραφές που απαιτούν την αναβάθμιση 400.000 ταμεικών μηχανών, ώστε να συνδεθούν με τα μηχανήματα POS των τραπεζών. Εάν ορισμένες ταμειακές μηχανές είναι παλαιού τύπου και δεν μπορούν να αναβαθμιστούν, δηλαδή αν πάνω στην απόδειξη υπάρχει Barcode αντί για QR Code, τότε είναι απαραίτητη η αντικατάστασή τους.

Στις δύο αυτές περιπτώσεις, της αναβάθμισης ή της αντικατάστασης, προβλέπεται επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με τη μορφή voucher.

Ελλάδα 2.0 banner

“Που θα οφελήσει η διασύνδεση της ταμειακής με το POS και με ποια διαδικασία θα γίνετε;”

Αφού γίνει η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα μηχανήματα πληρωμής POS, τα τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών (EFT POS) δεν θα λειτουργούν αυτόνομα για χρεωστικές συναλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι, κατά τη διεξαγωγή μιας συναλλαγής με κάρτα, δεν θα απαιτείται η χειροκίνητη καταχώρηση του ποσού πληρωμής στο POS, αλλά αυτό θα αντλείται απευθείας από την ταμειακή μηχανή. Με αυτόν το τρόπο οι επιχειρήσεις μέσω ενός αλγόριθμου θα ελέγχονται αν φοροδιαφεύγουν και αν συμβαίνει αυτό θα επιβάλλονται και τα ανάλογα πρόστιμα.

Με την εφαρμογή του νέου συστήματος η διαδικασία του ελέγχου θα γίνεται ως εξής:

1. Αρχικά η  συναλλαγή  θα ξεκινάει από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ), δηλαδή τις σύγχρονες ταμειακές μηχανές για τις συναλλαγές λιανικής. Ο χειριστής (υπάλληλος ή καταστηματάρχης) θα επιλέγει «πληρωμή με κάρτα» και ο ΦΗΜ θα στέλνει σχετικό αίτημα στο σύστημα πληρωμών με κάρτες EFT/POS.

2. Το σύστημα EFT/POS θα επιβεβαιώνει αυτόματα στον φορολογικό μηχανισμό τη λήψη του αιτήματος, θέτοντάς τον σε αναμονή του αποτελέσματος.

3. Το POS  θα συνδέεται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών (τράπεζα ή αντίστοιχη υπηρεσία πληρωμών) και θα  λαμβάνει πληροφορία αν υπήρξε online ή offline έγκρυση, offline απόρριψη ή διακοπή συναλλαγής.

4. Το σύστημα EFT/POS  θα αποκρίνεται στον ΦΗΜ με το τελικό αποτέλεσμα: απόρριψη ή έγκριση. Ταυτόχρονα με την έγκριση, θα στέλνει και τα βασικά στοιχεία της συναλλαγής (όπως αριθμό συναλλαγής, κωδικό έγκρισης κ.λπ.) αλλά και δεδομένα για εκτύπωση της απόδειξης από τον ΦΗΜ.

5. Ο φορολογικός μηχανισμός ΦΗΜ θα επιβεβαιώνει τη λήψη του τελικού αποτελέσματος. Σε περίπτωση που η επιβεβαίωση αυτή, για οποιονδήποτε λόγο, δεν τεκμηριωθεί από το σύστημα EFT/ POS, τότε το EFT/ POS  θα  δημιουργεί σχετική σήμανση για τη μη διεκπεραίωση της συναλλαγής από τον φορολογικό μηχανισμό.